KUMEK2020-09-04T12:58:05+00:00

K  U  M  E  K

Kreativno-Umetnički Muzičko-Medijski Edukativni Kutak

KUMEK – Kreativno-Umetnički Muzičko-Medijski Edukativni Kutak je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi organizovanja festivala, edukativnih radionica, drugih vrsta događaja, kao i doprinošenja boljitku društva podizanjem kvaliteta rada u oblastima kulture, muzike, umetnosti, poezije, medija, multimedija, fotografije, marketinga i PR aktivnosti. Udruženje se bavi pomaganjem umetničke i muzičke scene u smislu logističke podrške na njihovim koncertima, turnejama i drugim događajima (organizovanje koncerata, smeštaja, prevoza, ozvučavanja i ostale tehničke podrške), kao i kreiranjem različitih vrsta medijskih sadržaja (internet, radio i televizijski program). Izdavaštvo nosača zvukova, knjiga, časopisa i magazina, kako u staromodnom, tako i u elektronskom obliku na internetu jedna je od aktivnosti udruženja.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblastima kulture, umetnosti, muzike, medija, multimedija, marketinga i PR aktivnosti;

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u navedenim oblastima;

3) objavljuje knjige, nosače zvukova, fotografske, video materijale i druge publikacije, kako u staromodnom, tako i elektronskom obliku, iz oblasti kulture, umetnosti, muzike, medija, multimedija, marketinga i PR-a;

4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti kulture, umetnosti, muzike, medija, multimedija, marketinga i PR aktivnosti;

5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje mogu da doprinesu ostvarivanju boljitka u oblastima kojima se udruženje bavi.

 

Udruženje ima sedište u Novom Sadu.

 KUMEK izdavaštvo

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад
821.163.41-14
КРСТИЋ, Душан, 1987-
    Sever [Elektronski izvor] / Dušan Krstić. – Novi Sad : KUMEK – Kreativno-umetnički, muzičko-medijski edukativni kutak, 2020
Način pristupa (URL): http://dusanovepesme.com. – Opis zasnovan na stanju na dan 2.9.2020. – Nasl. s naslovnog ekrana. – Tekst u rukopisu.
ISBN 978-86-902472-0-2
COBISS.SR-ID 19874057

 KUMEK aktivan na kantautorskoj sceni

 KUMEK projekat – Dušanove pesme

 Audio i video snimanje u organizaciji KUMEK-a

KUMEK Iskustva

Udruženje je osnovano 2019. godine, ali su članovi udruženja iskusni radnici iz oblasti kulture i medija. Do sada su organizovali važne sadržaje iz ovih oblasti: Zmajeve dečije igre, festival INFANT, festival POEZIKA, festival NOA, festival Kontinent Ribarac, Letnju Džez Akademiju, kao i druge programe u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada, udruženjem Vigvam i Sportsko-rekreativnim društvom Ribolovac iz Novog Sada.

Sa strane medijskog rada, članovi udruženja imaju višedecenijsko iskustvo na mnogim umetničkim, zabavnim i informativnim projektima Radio-televizije Vojvodine u okviru organizovanja, snimanja, režiranja i novinarskog dela. Pored televizijskih emisija, članovi udruženja snimali su dugometražne i kratkometražne filmove u produkciji Televizije Novi Sad i Zvezda filma tokom osamdesetih, devedesetih i dvehiljaditih godina.

KUMEK osnovan 6. novembra 2019.

U skladu sa članom 11. stav 2. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09) i članom 9. stav 1. tačka 4 Pravilnika o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja, na osnovu slobodne volje grupe građana okupljenih u Osnivačkom odboru, pristupilo se održavanju Osnivačke Skupštine Udruženja građana “KUMEK – Kreativno-Umetnički Muzičko-Medijski Edukativni Kutak”.

Osnivački odbor Udruženja sazvao je Osnivačku skupštinu udruženja na dan 06.11.2019. godine sa početkom u 18 časova. Zasedanje Osnivačke skupštine održano je u Novom Sadu.

Neki od projekata na kojima su radili članovi udruženja:

Go to Top